ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๙ เม.ย.๖๔ การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่๕/๒๕๖๔

พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ ประธานคณะกรรมการฯ ป …

วันที่ ๒๙ เม.ย.๖๔ การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่๕/๒๕๖๔ Read More »

วันที่ ๑๙ มี.ค.๖๔ การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้อ …

วันที่ ๑๙ มี.ค.๖๔ การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ Read More »

วันที่ ๒๑ ม.ค.๖๔ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ ประธานคณะกรรมการฯ ป …

วันที่ ๒๑ ม.ค.๖๔ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ Read More »

วันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๓ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ ประธานคณะกรรมการฯ ป …

วันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๓ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ Read More »

วันที่ ๒๖ พ.ย.๖๓ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ ประธานคณะกรรมการฯ ป …

วันที่ ๒๖ พ.ย.๖๓ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ Read More »

วันที่ ๑๙ ต.ค.๖๓ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ ประธานคณะกรรมการฯ ป …

วันที่ ๑๙ ต.ค.๖๓ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ Read More »