ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมโครงการ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมโครงการ"การอบรมหลักจริยธรรม และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์" ในวันที่ 26-27 มิ.ย.62 รายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์นี้  (หากไม่สามารถสแกนQR Codeได้ สามารถกดที่Link_กำหนดการhttps://qrgo.page.link/WQFxV และ สมัครลงทะเบียน https://forms.gle/KdiPyMy1xcnpchXeA)       

 

วันที่ 23 พ.ค.62 ประชุมSOPs Training


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/IMG-4398_th.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/9913874732006_th.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/9913873746108_th.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/9913873824303_th.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/9913874396693_th.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/9913874175752_th.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/9913874514471_th.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/9913874931095_th.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/9913874696997_th.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/9914026200041_th.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/9913874552395_th.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/9913874931095_th.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641
พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ เป็นประธานในการประชุม SOPs Training
พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ เป็นประธานในการประชุม SOPs Training
พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ เป็นประธานในการประชุม SOPs Training
พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ เป็นประธานในการประชุม SOPs Training
พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ เป็นประธานในการประชุม SOPs Training
พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ เป็นประธานในการประชุม SOPs Training
พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ เป็นประธานในการประชุม SOPs Training
พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ เป็นประธานในการประชุม SOPs Training
พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ เป็นประธานในการประชุม SOPs Training
พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ เป็นประธานในการประชุม SOPs Training
พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ เป็นประธานในการประชุม SOPs Training
พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ เป็นประธานในการประชุม SOPs Training

พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่3/2562วันที่ 14 มี.ค.62


Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/1.1_th.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/2_th.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/3_th.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/4_th.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/5_th.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/6_th.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

"การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice: ICH GCP"


Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/ICH-GCP/th/IMG_1472_th.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/ICH-GCP/th/IMG_1477_th.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/ICH-GCP/th/IMG_1489_th.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/ICH-GCP/th/IMG_1474_th.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/ICH-GCP/th/IMG_1499_th.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/ICH-GCP/th/IMG_1501_th.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/ICH-GCP/th/IMG_1492_th.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/ICH-GCP/th/IMG_1497_th.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/ICH-GCP/th/IMG_1509_th.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/ICH-GCP/th/IMG_1515_th.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/ICH-GCP/th/IMG_1517_th.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/ICH-GCP/th/IMG_1522_th.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/ICH-GCP/th/IMG_1549_th.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641
พล.ร.ต. สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิด "การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
พล.ร.ต. สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิด "การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
พล.ร.ต. สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิด "การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
พล.ร.ต. สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิด "การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
พล.ร.ต. สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิด "การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
พล.ร.ต. สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิด "การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
พล.ร.ต. สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิด "การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
พล.ร.ต. สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิด "การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
พล.ร.ต. สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิด "การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
พล.ร.ต. สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิด "การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
พล.ร.ต. สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิด "การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
พล.ร.ต. สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิด "การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
พล.ร.ต. สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิด "การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ เป็นประธานการประชุมSOPs Training วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2561


Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/IMG-2982-1_th.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/IMG-3001_th.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/IMG-3002_th.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/IMG-3003-1_th.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

๒๔ ม.ค.๖๒ พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ รองประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุมSOPs Training


Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/IMG-3221_th.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/IMG-3218_th.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/IMG-3219_th.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/IMG-3220_th.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/IMG-3222_th.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/IMG-3223_th.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

ประชุม SOPs Training วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์  พันธ์มีเกียรติ เป็นประธานในการประชุม SOPs Training ณ ห้องประชุม ศปก.พร.

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ก.ย.๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ ก.ย.๖๑ น.อ.หญิง พิณทิพย์  พันธ์มีเกียรติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กกป.พร. 

 

ประชุมSOPs Training วันพุธที่ 28 พ.ย.61

 

พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์  พันธ์มีเกียรติ เป็นประธานในการประชุม SOPs Training ณ ห้องประชุม พร.1

 

วันที่ ๙ พ.ย.๖๑ ประชุมให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ม.มหิดล เรื่อง การเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณา


Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/picture/th/1_th.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/picture/th/IMG-2783_th.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/picture/th/IMG-2785_th.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/picture/th/IMG-2809_th.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

Warning: imagejpeg(/space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/picture/th/IMG-2810_th.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/helper.php on line 641

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ส.ค.๖๑

วันที่ ๒๔ ก.ค.๖๑ น.อ.หญิง พิณทิพย์  พันธ์มีเกียรติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กกป.พร. 

 

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย พร. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ ก.ค.๖๑

วันที่ ๒๖ ก.ค.๖๑ น.อ.หญิง พิณทิพย์  พันธ์มีเกียรติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กกป.พร. 

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มิ.ย.๖๑

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่6/2561 วันศุกร์ที่ 18 พ.ค.61
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่6/2561 วันศุกร์ที่ 18 พ.ค.61
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่6/2561 วันศุกร์ที่ 18 พ.ค.61
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่6/2561 วันศุกร์ที่ 18 พ.ค.61
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่6/2561 วันศุกร์ที่ 18 พ.ค.61
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่6/2561 วันศุกร์ที่ 18 พ.ค.61
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ครั้งที่6/2561 วันศุกร์ที่ 18 พ.ค.61

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. วันที่ 2 มี.ค.61 (Extra meeting) ห้องประชุม กองเวชกรรมป้องกัน

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. วันที่  2 มี.ค.61 (Extra meeting) ห้องประชุม กองเวชกรรมป้องกัน พร.

๑๑ พ.ค.๖๑พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่างสถาบันภาคี มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย (มสจท.)  และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการ​จร​ิยธรรมการวิจัย​ พร. ครั้งที่5/2561​ วันศุกร์ที่ 27 เม.ย. 61

ประชุมคณะกรรมการ​จร​ิยธรรมการวิจัย​ พร.​ วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

 

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ตาม ICH-GCP" ปี 61

ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ตาม ICH-GCP"

วันที่ 22-23 ก.พ.61  เวลา 0830 - 1600 ณ ห้องประชุมประพัฒศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

 

 

 

 

พิธีมอบรางวัลมาตรฐานระดับประเทศ NECAST (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand)

พล.ร.ต.บรรเจิด วิภาตะวิทย์ รอง จก.พร.เป็นตัวแทน พร. รับมอบโล่และประกาศนียบัตรในพิธีมอบรางวัลมาตรฐานระดับประเทศ NECAST (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand)โดย พร. เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  จาก วช.(สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)      เมื่อ 17 ส.ค. 59 ณ ห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

การตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของ สน.จธว.พร.

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.59  รศ.ภญ.โสภิต  ธรรมอารีย์ อาจารย์ผู้ตรวจเยี่ยมของวช.

ได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการตาม Correctives Action Plan ของ สน.จธว.พร.

×

คำเตือน

JFolder::create: Path not in open_basedir paths.
Copy failed: /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/index.html to /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/meeting/th/index.html
Copy failed: /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/index.html to /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/ICH-GCP/th/index.html
Copy failed: /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/modules/mod_slideshowck/index.html to /space/vhosts/nmd.go.th/ethics.nmd.go.th/images/picture/th/index.html
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 พล.ร.ท.พันเลิศ  แกล้วทนงค์ จก.พร.
เข้าร่วมพิธีลงนามนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) 
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคีและ วช.